TYT Coğrafya Konuları ve Soru DağılımıTemel Yeterlilik Sınavı (TYT) Coğrafya Konuları

DOĞAL SİSTEMLER
-Doğa ve İnsan
-Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
-Coğrafi Konum
-Harita Bilgisi
-İklim Bilgisi
-Yerin Şekillenmesi
-Doğanın Varlıkları

BEŞERİ SİSTEMLER
-Beşeri Yapı
-Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
-Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
-Geçim Tarzları

MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
-Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
-Türkiye İklimi ve Özellikleri
-Türkiye’nin Doğal Varlıkları
-Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
-Bölge Türleri ve Sınırları
-Konum ve Etkileşim
-Coğrafi Keşifler

ÇEVRE VE TOPLUM
-Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
-Doğal Afetler


Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) Coğrafya Dersi Soru Dağılımı


TYT Matematik Sınavının geçmiş yıllarda yapılan YGS (Yüksek Öğrenime Geçiş) Coğrafya sınavı ile benzer olacağı kanaatinden dolayı YGS Coğrafya sınavı soru dağılımını veriyoruz.


YGS Coğrafya Konuları Soru Dağılımı- ÖSYM den alınmıştır. (2017 Yılı)
KonularSoru Sayısı
Akarsu Rejimleri (2017 YGS-Coğrafya) 1
Beşerî Coğrafyanın Dalları (2017 YGS-Coğrafya) 1
Maki Bitki Örtüsünün Dağılışı (2017 YGS-Coğrafya) 1
Dünya İklim Tipleri (2017 YGS-Coğrafya) 1
Ekonomik Faaliyetler Üzerinde Etkili Olan Faktörler (2017 YGS-Coğrafya) 1
Harita Bilgisi/İzohipsler (2017 YGS-Coğrafya) 1
Nüfus Piramitleri (2017 YGS-Coğrafya) 1
Uluslararası Saat Dilimleri (2017 YGS-Coğrafya) 1
Sıcaklık Eğrileri (2017 YGS-Coğrafya) 1
Tsunamiler (2017 YGS-Coğrafya) 1
Türkiye’nin Nüfusu (2017 YGS-Coğrafya) 1
Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri (2017 YGS-Coğrafya) 1

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.