2020 YKS Çıkarılan Konular, Çıkmayacak Konular Neler?

ayt çıkarılan konular

2020 YKS ÇIKARILAN KONULAR, ÇIKMAYACAK KONULAR NELER?


2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ile ilgili uzun süredir merak edilen sorulara cevap alındı sonunda. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter da yaptığı açıklamalarla bu konuya da değindi. Aşağıda yazımızın devamında çıkarılan konuları bulabilirsiniz. 2020 yılında yapılacak olan sınavda 9,10,11 sınıflarında gördükleri ve 12. sınıfın birinci konularından sorumlu oldukları belirtildi. Başarıya giden merdivenleriniz sınav siteniz olarak YKS Kalkan Konular ı bu yazımızda derlerdik.

TYT Çıkarılan Konular, AYT Çıkarılan Konular, YDT Çıkarılan Konular başlık başlık yazımızda. 

2020 YKS MATEMATİK ÇIKARILAN KONULAR • LİMİT
 • TÜREV
 • İNTEGRAL
 • ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

2020 YKS FİZİK ÇIKARILAN KONULAR • DALGA MEKANİĞİ (1.DÖNEM HARİÇ)
 • MODERN FİZİK 
 • MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDE Kİ UYGULAMALARI
 • ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ

2020 YKS BİYOLOJİ ÇIKARILAN KONULAR


 • CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
 • BİTKİ BİYOLOJİSİ
 • CANLILAR VE ÇEVRE
 • BİTKİLERİN YAPISI
 • HÜCRESEL SOLUNUM 
 • BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI
 • BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME

2020 YKS KİMYA ÇIKARILAN KONULAR

 • KARBON KİMYASINA GİRİŞ
 • ORGANİK BİLEŞİKLER
 • ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
 • FOSİL YAKITLAR
 • ALKOLLER
 • ETERLER

2020 YKS TARİH ÇIKARILAN KONULAR

 • II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
 • II.DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
 • TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE
 • 21.YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
 • İKİ SAVAŞ ARASINDAKI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA

2020 YKS COĞRAFYA ÇIKARILAN KONULAR


 • KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE TÜRKİYE
 • ÇEVRE VE TOPLUM
 • BEŞERİ SİSTEMLER
 • KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
 • DÜNYA TİCARET AĞLARININ KÜRESEL EKONOMİYE ETKİSİ
 • TÜRKİYENİN İÇ VE DIŞ TİCARETİ
 • TÜRKİYEYİ SEMBOLİZE EDEN DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLER
 • ENERJİ TAŞIMACILIĞI
 • TÜRKİYENİN TURİZM POTANSİYELİ VE POLİTİKALARI
 • TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYENİN JEOPOLİTİKLİĞİ
 • ORTAK VE DOĞAL KÜLTÜREL MİRASLARIN KORUNMASI 
 • ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK POLİTİKALAR
 • GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİNE GÖRE ÜLKELER
 • DOĞAL ÇEVRENİN SINIRLILIĞI VE SÜRDÜRÜRLEBİLİRLİK
 • KITALARIN, OKYANUSLARIN ve ÜLKELERİN KORUNUMUNUN  ÜRESEL VE BÖLGESEL ÖNEMİ
 • TÜRK KÜLTÜR BÖLGELERİ VE TÜRKİYE İLİŞKİSİ

2020 YKS EDEBİYAT ÇIKARILAN KONULAR


 • DÜNYA EDEBİYATINDA 20.YÜZYILDA YAZILMIŞ BİR ESERİN İNCELENMESİ
 • SÖYLEV
 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE VE DÜNYA EDEBİYATINDA DENEME 

2020 YKS İNGİLİZCE ÇIKARILAN KONULAR

2020 YDT Çıkarılan Konular Neler ;

 • PSYCHOLOGY
 • FAVORS
 • NEW STORİES
 • ALTERNATİVE ENERGY
 • TECHNOLOGY
 • MANNERS

2020 YKS DİN KÜLTÜRÜ ÇIKARILAN KONULAR


 • KUR-AN'I KERİM'DEN MESAJLAR: NİSA SURESİ 69. AYET
 • TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN OLUŞUMU
 • İKTİSADİ HAYATLA İLGİLİ MESELELER
 • TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN AHLAKİ BOYUTU
 • KUR-AN'I KERİM'DEN MESAJLAR: HUCURAT SURESİ 10.AYET
 • SAĞLIKLA VE TIPLA İLGİLİ MESELELER
 • HİNDUİZM, BUDİZM, KONFÜÇYANİZM, TAOİZM, KÜLTÜRÜMÜZDE ETKİN OLAN TASAVVUFİ YORUMLAR: 
 1. Kadirilik 
 2. Rifailik
 3. Mevlevilik
 4. NakşibendiliK
 5.  Alevilik-Bektaşilik
 6. Yesevilik

Bu yazımızda 2020 YKS Çıkarılan Konular neler sorusuna cevap verdik. Pandemi sebebi ile AYT Çıkarılan Konular ve TYT Çıkarılan Konular araması adaylar tarafında çıkça yapılmakta. TYT, AYT ve YDT ile ilgili diğer yazılarımızı sitemizde inceleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir:  AYT Bilgileri

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.