Sözleşmeli Er Başvurusu ve Sözleşmeli Er Olma Şartları Nelerdir ?

2020 sözleşmeli er alımı

Sözleşmeli Er Başvurusu ve Sözleşmeli Er Olma Şartları Nelerdir ?

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri , Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına Sözleşmeli  Er alımı Yapacağına Duyurdu.Detaylar aşağıda.
Milli savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı internet sitesi üzerinden 6 temmuz 2020 yılından yayınlanan duyuru da Kara Kuvvetleri,Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerine Sözleşmeli Er  yapacakları duyurmuştu.
6 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Alımlar 3 Ağustosa kadar sürecek başvuru yapacak adayların Personel Temin internet sitesi üzerinden başvuru tarihi aralığında başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihi Uzatılmayacaktır

"MSB KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2020 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ" Başlığı altında yayınlanan resmi duyuruda başvuru işlemleri pertem sites  üzerinden E devlet ile giriş yapmaları gerekmekte giriş yapıldıktan sonra İlan üzerine tıklayarak gerekli  bilgileri doldurup tercih ekranında ; K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler tercih önceliği yapılarak  mutlaka belirtilmeli başarılı olan adaylar başvuruda belirttikleri tercih sırasına göre Komutanlıklara ayrılacaktır.

Sözleşmeli Er Olma Şartı 

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, (10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen
şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum
veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.